Loading...

Modlitwa na dziś

MODLITWA NA DZIŚ
Wszechobecny Stworzycielu, źródło mądrości i miłości, z serca prosimy Cię, abyś otoczył nas swoją opieką i błogosławieństwem w tym dniu. Naucz nas dostrzegać Twoją obecność w każdym aspekcie naszego życia, abyśmy mogli kroczyć ścieżką, którą wyznaczyłeś dla nas.

Otwórz nasze serca, abyśmy potrafili słuchać innych, dostrzegać ich potrzeby i pomagać im w duchu współczucia i braterstwa. Niech nasze postępowanie będzie odzwierciedleniem Twojej miłości, sprawiedliwości i pokoju.

Pragniemy, aby nasza codzienna praca i starania były owocne i służyły dobru nas samych oraz innych. Udziel nam siły i wytrwałości, abśmy mogli przeciwstawiać się pokusom, pokonywać trudności i dążyć do stałego doskonalenia.

Prowadź nas ku harmonii i równowadze, abyśmy potrafili odnaleźć spokój wewnętrzny i równocześnie cieszyć się pięknem świata, który stworzyłeś. Niech nasze myśli, słowa i uczynki będą zgodne z Twoim planem i prowadziły nas do prawdy.

Wspieraj nas w naszych relacjach z bliskimi, abyśmy mogli wzajemnie się kochać, szanować i wspierać. Pomóż nam także budować mosty porozumienia i wzajemnego szacunku między różnymi kulturami, tradycjami i przekonaniami.

Na koniec tego dnia, spraw, byśmy mogli spojrzeć wstecz z wdzięcznością za wszystko, co przeżyliśmy, i z ufnością patrzeć w przyszłość. Błogosław nas, nasze rodziny, przyjaciół i całą ludzkość, abyśmy razem mogli budować świat pełen miłości, pokoju i sprawiedliwości.

W Twoje ręce powierzamy naszą modlitwę, Wszechmogący Stworzycielu, ufając, że zawsze jesteś z nami, prowadzisz nas i napełniasz swoim światłem.