Loading...

Życie zakonne - czy warto wstąpić do klasztoru?

Decyzja o wstąpieniu do klasztoru jest bardzo osobista i zależy od indywidualnego powołania oraz potrzeb duchowych każdej osoby. Warto jednak wiedzieć, że życie zakonne może przynieść wiele korzyści, zarówno duchowych, jak i społecznych. Poniżej przedstawiam kilka aspektów, które warto wziąć pod uwagę, zastanawiając się nad wstąpieniem do klasztoru:

 • Duchowe bogactwo - życie zakonne opiera się na modlitwie, kontemplacji i dążeniu do świętości. W klasztorze można pogłębiać swoją relację z Bogiem, poznawać Pismo Święte i rozwijać życie duchowe w społeczności zakonnej.
 • Wspólnota - w klasztorze żyje się w ścisłej wspólnocie z innymi osobami, co daje możliwość wzajemnego wsparcia, wzrostu duchowego i dzielenia się swoimi doświadczeniami. Wspólnota zakonna może stać się prawdziwą rodziną duchową.
 • Posługa - życie zakonne to także służba innym, zarówno wewnątrz klasztoru, jak i na zewnątrz. Zakonnicy mogą angażować się w różne formy pracy duszpasterskiej, edukacyjnej, charytatywnej czy misyjnej, dzieląc się swoimi talentami i pomagając innym.
 • Dyscyplina i rytm życia - życie w klasztorze opiera się na pewnych regułach i rytmie dnia, który obejmuje modlitwę, pracę, naukę i czas wolny. Ta dyscyplina może pomóc w rozwijaniu samodyscypliny, cierpliwości i pokory.
 • Ubóstwo, czystość i posłuszeństwo - zakonnicy składają śluby ubóstwa, czystości i posłuszeństwa, które pomagają im żyć w duchu ewangelicznej prostoty, wolności i oddania się Bogu.

Ostatecznie, decyzja o wstąpieniu do klasztoru powinna być dokładnie przemyślana i poparta modlitwą oraz rozmowami z osobami duchownymi, które mogą pomóc w rozeznaniu powołania. Każdy, kto rozważa taką decyzję, powinien wziąć pod uwagę swoje pragnienia, talenty, ograniczenia i możliwości, aby odpowiedzieć na wezwanie do życia zakonnego, które może prowadzić do głębokiej duchowej przemiany i szczęścia.

Co trzeba zrobić, żeby zostać zakonnicą?

Zostanie zakonnicą to odpowiedź na powołanie do życia zakonnego. Proces wstąpienia do zgromadzenia zakonnego jest długotrwały i wymaga spełnienia kilku etapów oraz kryteriów. Oto podstawowe kroki, które trzeba podjąć, aby zostać zakonnicą:

 1. Rozważenie powołania - na początek warto spędzić czas na modlitwie i refleksji, aby lepiej zrozumieć swoje powołanie i pragnienia. Można również porozmawiać z kapłanem, doradcą duchowym lub innymi zakonnicami, aby uzyskać wsparcie i porady.
 2. Zapoznanie się z różnymi zgromadzeniami - istnieje wiele zgromadzeń zakonnych, różniących się charyzmatem, duchowością i formą posługi. Przed podjęciem decyzji warto poznać różne zakony i ich działalność, aby zdecydować, które z nich najlepiej odpowiada własnym pragnieniom i zdolnościom.
 3. Kontakt z wybranym zgromadzeniem - po wybraniu zgromadzenia, które wydaje się być odpowiednie, warto nawiązać kontakt z przełożoną domu zakonnego lub inną odpowiedzialną siostrą. Można wówczas uzyskać informacje na temat życia w zgromadzeniu, warunków wstąpienia oraz procesu formacji.
 4. Okres próby - zgromadzenia zakonne zazwyczaj proponują okres próby, nazywany również aspiranturą lub postulatem. Jest to czas spędzony w klasztorze, który pozwala kandydatkom na życie zakonne poznać bliżej życie wspólnoty, modlitwę i pracę. Okres próby trwa zazwyczaj od kilku miesięcy do roku.
 5. Nowicjat - jeśli po okresie próby kandydatka nadal pragnie wstąpić do zgromadzenia, zaczyna nowicjat. To etap głębszej formacji, który trwa zwykle dwa lata. W tym czasie kandydatka uczy się duchowości zgromadzenia, reguły życia zakonnego, modlitwy oraz różnych aspektów posługi.
 6. Złożenie pierwszych ślubów - po zakończeniu nowicjatu, kandydatka może złożyć pierwsze śluby zakonne (ubóstwa, czystości i posłuszeństwa), które są czasowo związane z życiem w zgromadzeniu. Okres ten trwa zwykle od 3 do 6 lat.
 7. Złożenie ślubów wieczystych - po okresie pierwszych ślubów, zakonnica może złożyć śluby wieczyste, które oznaczają stałe związanie się ze zgromadzeniem i całkowite oddanie się Bogu. Złożenie ślubów wieczystych jest wyrazem dojrzałości duchowej i życiowej zakonnicy, która pragnie spełniać swoje powołanie w konkretnym zgromadzeniu.
 8. Dalsza formacja i posługa - życie zakonne nie kończy się na złożeniu ślubów wieczystych. Zakonnica kontynuuje swoją duchową i intelektualną formację oraz angażuje się w różne formy posługi zgodnie z charyzmatem zgromadzenia. Może to obejmować pracę w edukacji, służbę zdrowia, działalność charytatywną, pomoc ubogim czy misje.

Warto pamiętać, że proces wstąpienia do zgromadzenia zakonnego różni się w zależności od konkretnego zgromadzenia i indywidualnej drogi duchowej każdej kandydatki. Kluczowe jest jednak otwartość na działanie Bożej łaski, gotowość do rozwoju duchowego i posługi oraz dążenie do świętości w życiu zakonnym.

W przypadku wątpliwości czy trudności w rozeznaniu powołania, warto zwrócić się o pomoc do osób duchownych, kapłanów czy sióstr zakonnych, którzy mogą pomóc w procesie rozeznania i podejmowania decyzji dotyczących życia zakonnego.

Ostatnie wpisy do artykułu

Kto może zostać kapłanem?
Kto może zostać kapłanem?

Kapłaństwo jest jednym z najbardziej wymagających i odpowiedzialnych powołań w życiu Kościoła. Osoba, która de

Duszpasterstwo kapłańskie
Duszpasterstwo kapłańskie

Praca duszpasterska to ważny aspekt posługi kapłańskiej, który obejmuje szerokie spektrum działań mających na

Studia teologiczne
Studia teologiczne

Studia teologiczne to wyższe studia o profilu teoretyczno-praktycznym, które mają na celu prz