Modlitewnik Kamedulski

Zbiór modlitw wydanych przez OO. Kamedułów
za aprobatą Kurii Metropolitalnej w Krakowie


Został wydany pod numerem 520/2013 dnia 12 III 2013 r.ISBN: 978-83-932133-9-9
Prawa autorskie: OO. Kameduli, Erem Srebrnej Góry na Bielanach w Krakowie