Modlitewnik Kamedulski
Cisza piorunochronu Krakowa
Spa dla duszy
NA GÓRZE ŁASKI
Vaikimine, czyli milczenie
Polska pięknieje
Moje bielany