Zabezpieczenie i opracowanie zbiorów biblioteki Klasztoru oo. Kamedułów na Bielanach w Krakowie

Zbiory biblioteki klasztoru oo. Kamedułów są jedną z najcenniejszych kolekcji bibliotecznych Krakowa. Gromadzone przez wiele lat obecności zakonników tego zgromadzenia w Małopolsce, są ważnym świadectwem dziejów naszego regionu. Kolekcja ta przez lata narażana była na utratę i zniszczenie z powodu niedostatecznego poziomu zabezpieczenia biblioteki klasztornej oraz niewystarczających możliwości konserwowania tych zbiorów.

Realizowany we współpracy Z Biblioteką Jagiellońską projekt pod nazwą "Zabezpieczenie i opracowanie zbiorów biblioteki Klasztoru oo. Kamedułów na Bielanach w Krakowie" pozwoli nie tylko na uratowanie cennych książek przed zniszczeniem, ale także umożliwi udostępnienie opracowanych pozycji księgozbioru w katalogu Biblioteki Jagiellońskiej.

Obecnie księgozbiór - ponad 11 tysięcy egzemplarzy - po przeprowadzeniu konserwacji profilaktyczno-zachowawczej, oceny stanu jego zachowania oraz tzw. dezynfekcji pasywnej, zdeponowany został w magazynach Biblioteki Jagiellońskiej, których standardy odpowiadają wymogom bezpieczeństwa dla tej klasy zbiorów. Dalsze działania polegać będą na opracowywaniu zbioru w Komputerowym Katalogu Zbiorów Bibliotek Uniwersytetu Jagiellońskiego, co pozwoli na udostępnianie informacji o zbiorach biblioteki Kamedułów także po zakończeniu realizacji niniejszego projektu.

Projekt współfinansowany jest ze środków Fundacji PZU, a także Fundacji Orlen "Dar Serca", PKO Bank Polski S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego, Ipsen Polska Sp. z o.o.


Bank Gospodarstwa Krajowego
Fundacja PZU