Fundacja Imienia
Marszałka Koronnego Mikołaja Wolskiego
z siedzibą w Krakowie

Adres:

Aleja Konarowa nr 1
30-248 Kraków
tel./fax: +48 (12) 429 81 80

Dane:

Numer KRS: 0000234565
REGON: 120051728
NIP: 6762295126

Przeor Klasztoru OO. Kamedułów w Krakowie na Bielanach

O. Mateusz Kolbus EC

Zarząd Fundacji:

Elżbieta Duda - Wiceprezes Zarządu

Konta Fundacji:

Środki pozyskane przez fundację przeznaczone są na rewaloryzację budynków Klasztoru Kamedułów w Krakowie na Bielanach.


Konta Fundacji w Deutsche Bank w Krakowie:
EUR - SWIFT CODE DEUTPLPK - 27 1910 1048 2205 8531 1121 0002
PLN - 54 1910 1048 2205 8531 1121 0001

Konto klasztoru:

Bank PeKaO SA
68 1240 4575 1111 0000 5460 7413