Kraków - Bielany, dnia 19 listopada 2010 r.

Program konferencji

Problemy modernizacji zabytków sakralnych w Polsce

9.30 - Rejestracja uczestników konferencji
10.10 - 10.15 - Powitanie i otwarcie sesji
10.15 - 10.45 - Janusz Nowiński SDB (UKSW Warszawa) Sakralna przestrzeń - próba charakterystyki
10.45 - 11.15 - Bogusław Krasnowolski (UP i ASP Kraków) Erem kamedułów na Bielanach - jego konserwacja od lat 90-tych ubiegłego wieku
11.15 - 11.45 - Adam Małkiewicz (UJ Kraków) Specyficzny typ architektóry kamedulskiej
11.45 - 12.15 - Jan Janczykowski (Małopolski Konserwator Wojewódzki) Klasztor Bożogrobowców w Miechowie - ostatnie prace konserwatorskie
12.15 - 12.30 - Dyskusja
12.30 - 13.00 - Przerwa, poczęstunek
13.00 - 13.30 - Jerzy Żmudziński (historyk sztuki) Klasztor - rezydencja? geneza artystyczna zabudowań konwentu kamedułów na Bielanach w Krakowie
13.30 - 14.00 - Józef Furdyna (Konserwator Dzieł Sztuki Kraków) konserwator konserwacja aranżacja
14.00 - 14.30 - Natalia Kucia (Konserwator Dzieł Sztuki Kraków) Ukrzyżowany wraca do kościoła
14.30 - 14.00 - Dyskusja i podsumowanie.

ZPORR-logoUnia-logo

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego