Strona 1


Moje Bielany

Marzena i Marek Florkowscy napisali książkę o życiu na Bielanach pod tytułem: " Moje Bielany. O pustelniczej gościnności, przekraczaniu furty i niezwykłych przeżyciach", której to recenzję można przeczytać w tygodniku katolickim "Niedziela" nr 7 z 13 lutego 2011r.Konferencja "Problemy modernizacji zabytków sakralnych w Polsce"

19 listopada 2010 roku odbyła się konferencja "Problemy modernizacji zabytków sakralnych w Polsce".
Plan konferencji.
Ukazał się na jej temat także artykuł w Dzienniku Polskim.

Wersja online artykułu.
Polska pięknieje - 7 cudów funduszy Europejskich

Projekt modernizacji i adaptacji dawnego domu Fundatora i Infirmerii został wyróżniony w programie "Polska Pięknieje - 7 cudów funduszy Europejskich".

Więcej informacji.
Konferencja w Bibliotece Jagiellońskiej

9 czerwca 2010 roku w sali konferencyjnej Biblioteki Jagiellońskiej odbyło się spotkanie zorganizowane przez Przeora Eremu Kamedułów Ojca Marka Szeligę osb oraz Dyrektora BJ prof. dr hab. Zdzisława Pietrzyka pod tytułem:

"Księgozbiór oo. Kamedułów z Bielan w Bibliotece Jagiellońskiej. Prezentacja problematyki bieżącej i stanu opracowania - kto, dlaczego i jak".

Podczas konferencji zobrazowane zostały rezultaty konserwacji księgozbioru oraz efekty pracy zespołu pracowników Biblioteki Jagiellońskiej w zakresie bibliograficznego opracowania woluminów - m.in. Konserwator Dzieł Sztuki Pani Izabela Damulewicz przedstawiła prezentację pt. "Projekt przenosin księgozbioru Kamedułów Góry Koronnej na Bielanach w Krakowie do magazynów Biblioteki Jagiellońskiej", a Pan Bartosz Partyka dokonał odczytu pt. "Księgozbiór Kamedułów - wstępna charakterystyka kolekcji i stanu opracowania".
Rok 2009 zapisał się dość owocnie w kalendarium działalności Fundacji.

1. Uchwałą Fundatora i Zarządu zmieniono nazwę na Fundacja Eremu Kamedułów im. Marszałka Koronnego Mikołaja Wolskiego, w celu powiązania nazwy fundacji z klasztorem kamedułów.
2. 18 czerwca br roku na dziedzińcu Klasztoru OO. Dominikanów w Tallinie została otwarta wystawa zdjęć p. Rostockiego, ukazująca życie kamedułów z krakowskich Bielan. Projekt został realizowany przez Ambasadę RP w Estonii we współpracy z klasztorem OO. Kamedułów na Bielanach, wydawnictwem „ Jagiellonia" SA oraz MTÜ Hereditas i Stuudio Theatrum.
3. W paĽdzierniku ta sama wystawa towarzyszyła 15 Dniom Kultury Chrześcijańskiej na Węgrzech.
4. 22 paĽdziernika 2009 roku Zarząd Fundacji zorganizował sesję jednodniową w Sali Obrad UM pt. Wkład kamedułów w kulturę Małopolski, którą poprowadził przewodniczący Rady Fundacji pan Paweł Pytko.
5. W listopadzie zaprojektowano i oddano do druku kalendarze-cegiełki na rok 2010, w których zamieszczono min. Informacje promujące Dom Kontemplacji – projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej oraz kalendarzyki listkowe z nr KRS.

W roku 2009 wpływy z 1% zasiliły konto Fundacji Eremu Kamedułów w kwocie 8805,40 PLN. Zarząd Fundacji postanowił wykorzystać zebrane środki na doposażenie dodatkowej kuchni klasztornej w Schindlerówce. Zostały zakupione:
Szafa grzewcza, kuchnia elektryczna i zmywarka do naczyń.
Kalendarz-cegiełka w cenie 10 PLN do nabycia na furcie klasztornej.
Wkład Kamedułów w Kulturę Małopolską

pod takim tytułem 22 paĽdziernika 2009 roku w sali obrad Urzędu Miasta Krakowa odbędzie się sesja, zorganizowana przez Klasztor Kamedułów na Bielanach oraz Fundację Eremu Kamedułów im. Marszałka Koronnego Mikołaja Wolskiego.
15. Dni Polskiej Kultury Chrześcijańskiej

4-11 paĄdziernika 2009

W czasie Dni Polskiej Kultury Chrześcijańskiej 4 paĽdziernika odbyło się:
otwarcie wystawy fotografii Norberta Roztockiego pt.:
„OO. Kameduli: Ludzie chodzący drogą milczenia”,
prezentacja filmu o Kamedułach
oraz spotkanie z Ojcem Markiem Szeligą, przeorem OO. Kamedułów

PATRONAT HONOROWY:
ks. Stanisław Kardynał; Dziwisz, Metropolita Krakowski
J.E. Joanna Stempińska, Ambasador RP na Węgrzech

ORGANIZATORZY:
Stowarzyszenie Katolików Polskich na Węgrzech pw. oew. Wojciecha
Polska Parafia Personalna
INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE:
Stowarzyszenie Wspólnota Polska
Rada Miejska Miasta Stołecznego Budapesztu
Komisja d/s Równouprawnienia, Polityki Pracy i Mniejszości NarodowychWystawa w Tallinie

18 czerwca 2009 roku na dziedzińcu Klasztoru OO. Dominikanów w Tallinie rozpoczął się wernisaż wystawy fotograficznej Norberta Roztockiego "Ojcowie Kameduli", w trakcie którego zaprezentowany został film Macieja Starczewskiego "Miejsce Wybrane".
Wystawa prezentowana będzie w Tallinie, w Muzeum Klasztoru OO. Dominikanów (Katariina Käik) do 20 sierpnia 2009.

Projekt został realizowany przez Ambasadę RP w Estonii we współpracy z klasztorem OO. Kamedułów na Bielanach, wydawnictwem „ Jagiellonia" SA oraz MTÜ Hereditas i Stuudio Theatrum.

W związku z realizacją projektu wystawy w Tallinie gościli: ksiądz doktor Robert Nęcek (sekretarz Kardynała Dziwisza i rzecznik prasowy Krakowskiej Kurii Metropolitalnej), ojciec Marek Szeliga (przeor Klasztoru OO. Kamedułów na Bielanach), ojciec Piotr Włodyga, Norbert Roztocki (autor fotografii), Agata Wawryszczuk (kurator wystawy, reprezentant Wydawnictwa Jagiellonia SA) oraz Agnieszka Malatyńska (dziennikarka "Dziennika Polskiego").

Patronami wystawy są J.E. Tomasz Chłoń Ambasador RP w Estonii, J.E. Kardynał Kurii Metropolitalnej w Krakowie Stanisław Dziwisz i J.E. Biskup Kościoła Rzymsko-Katolickiego Estonii Philippe Jourdan.Otwarcie wystawy

Na krużgankach Klasztoru oo. Dominikanów w Krakowie obecnie jest otwarta wystawa zdjęć Adama Raszki poświęcona życiu codziennemu Kamedułów.Status Organizacji Pożytku Publicznego

Fundacja Imienia Marszałka Koronnego Mikołaja Wolskiego z siedzibą w Krakowie uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego z dniem 17.10.2008.DOM KONTEMPLACJI – WCZORAJ I DZIŚ

Przebieg realizacji projektu modernizacji Domu Wolskiego i dawnej Infirmerii w klasztorze oo. Kamedułów na Bielanach.

Pod takim tytułem dnia 15 sierpnia 2008 roku została otwarta wystawa w sali akustycznej klasztoru Kamedułów na krakowskich Bielanach. Jest to wystawa dokumentacyjno-porównawcza, na której zestawiono fotografie ukazujące stan urządzeń, wyposażenia i po-mieszczeń przed, w trakcie i po realizacji projektu dotowanego głównie ze środków Unii Europejskiej, Ministra Kultura oraz Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa.
Celem wystawy jest zaprezentowanie i swego rodzaju udostępnienie owoców tego nie-łatwego przedsięwzięcia wszystkim odwiedzającym bielański erem podczas dni otwartej furty.
Wystawa w Helsinkach

Pani Joanna Hofman, Ambasador RP w Finlandii
O. Marek Szeliga, Przeor Klasztoru Kamedułów na Bielanach
Pan Wojciech Taczanowski, Prezes Zarządu Wydawnictwa Jagiellonia S.A.


zapraszają:

na koncert Orkiestry „Capella Cracoviensis” z ze specjalnym udziałem światowej sławy kwartetu The Hilliard Ensemble, w dniu 8.06.2008 r., o godz.18.00 w helsińskim kościele Temppeliaukion Kirkko

oraz na wystawę fotografii Norberta Roztockiego pt. „OO. Kameduli” w Helsinkach w dniach:
7-22.06.2008 r. - plac Kamppi
9-22.06.2008 r. - Sanoma House

Pełna informacja na www.finlandia.pl

Inauguracja Centrum Kontemplacji

28 kwietnia 2008 r. Kardynał Stanisław Dziwisz dokonał uroczystego poświęcenia i otwarcia Domu Kontemplacji. Od tego dnia zmienia się rola Fundacji, której celem staje się pomoc przy funkcjonowaniu Centrum Kontemplacji i przyjmowaniu gości przez Dom Kontemplacji.

Otwarcie wystawy

W Środę 20.02.2008r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Alwerni(galeria A) została otwarta wystawa zdjęć Adama Raszki poświęcona życiu codziennemu Kamedułów. Otwarcia wystawy dokonali Burmistrz Gminy Alwernia Jan Rychlik wraz z Przeorem Klasztoru Kamedułów Ojcem Markiem Szeligą.
Część zdjęć prezentowana jest w bibliotece gminnej w Alwerni.


Start strony Fundacji

Dnia 28.12.2007r. ruszyła strona Fundacji Imienia Marszałka Koronnego Mikołaja Wolskiego