Sprawozdanie finansowe

Komplet dokumentów powiązenych ze sparwozdaniem finansowym.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami zostały zamieszczone na stronie:
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej .

- Bilans uproszczony.
- Rachunek Wyników.
- Rozliczenie.